Kunskap och artiklar - Axelent Engineering
Framtidens tekniska kompetens

Hur möter vi framtidens rekryteringsbehov inom tekniska yrken?

Att rekrytera till industrin och tekniska yrken är en utmaning idag. Vi har pratat med Cecilia Davidsson, HR-chef på Axelent Group, Andreas Lanz VD på Axelent Solutions och Jesper Bundgaard, VD på Axelent Engineering och bett dem ge sin bild av rekryteringsutmaningarna, men också lyfta positiva insatser som görs och vad de tror är nyckeln till framgång i frågan framöver.

Helge och Folke Vår historia

Historien om Axelent – En framgångssaga inom säkerhet och innovation

Inom den ständigt växande världen av industri och tillverkning finns det företag som lyckas sticka ut, inte bara genom sina produkter och tjänster, utan också genom sin förmåga att förändra branschen och dess normer. Vi på Axelent vill tro att vi är ett av dessa företag. Med ett starkt mod, passion och viljan av att bidra till något större har Axelent från start haft en vision och strävan om att bidra till och leverera säkerhet på ett nytt innovativt sätt.

automatiserad industri robot

Robotarna, den hållbara industrin och människorna

Människan och maskinen, de har hängt ihop åtminstone sedan den industriella revolutionen på 1700-talet, och mycket längre än så. Nu börjar en del oroa sig för att jämvikten mellan oss och våra tekniska hjälpmedel håller på att rubbas, när AI, robotar och datorer bildar en alltmer effektiv och potent mix.

IOT Internet of Things

Vad är egentligen Internet of Things?

Internet of Things (IoT) är en teknologi som möjliggör att fysiska objekt kan anslutas till internet och kommunicera med varandra utan mänsklig interaktion. Det innebär att allt från hushållsapparater till bilar och produktionsutrustning kan anslutas till nätverket och skicka data i realtid.