Förtroende och öppenhet präglar partnerskapet mellan Axelent Engineering och KUKA - Axelent Engineering

Förtroende och öppenhet präglar partnerskapet mellan Axelent Engineering och KUKA

KUKA robot

Partnerskap Lär känna KUKA

KUKA är ett globalt automatiseringsföretag med en omsättning på cirka 3,3 miljarder euro och cirka 14 000 anställda. Som en av världens ledande leverantörer av intelligenta automatiseringslösningar erbjuder KUKA kunderna allt de behöver från en enda källa: från robotar och celler till helautomatiserade system för fordonsindustrin, elektronik, metall och plast, livsmedel, e-handel/detaljhandel och medicinska system.

Företaget har sitt huvudkontor i Augsburg, Tyskland. KUKA Nordic har sitt huvudsäte i Göteborg men har även lokala kontor i Danmark, Finland, Norge och Litauen.

 

KUKA självgående truck

Systempartnerskap för automationslösningar och lönsamma flöden

Axelent Engineering är systempartner till KUKA sedan 2020, men har historiskt ett ännu längre partnerskap med det som tidigare var HSM (Hillerstorps Specialmaskiner) som idag är en del av Axelent Engineering.

Förenklat kan partnerskapet förklaras med att KUKA erbjuder en rad olika typer av robotar som sedan ska utföra automationslösningarna, medan Axelent Engineering skapar själva förutsättningarna för att dessa lösningar ska implementeras på bästa tänkbara sätt för att skapa lönsamma flöden (vad gäller effektivitet, energi, hållbarhet som några exempel).

”Jag skulle därför säga att partnerskapet präglas av transparens, öppenhet och ett förtroende. Vi har en väldigt tydlig och öppen relation som gör att det är väldigt enkelt och roligt att samarbeta då vi kommer varandra nära. Vi kan diskutera och bolla alla tänkbara frågor som kommer upp under projektens gång, säger Lars Cardemar”, säljansvarig KUKA Nordic.

Tillsammans skapas de bästa lösningarna för varje individuell kunds behov

Genom ett stärkt partnerskap skapar vi ett betydande mervärde för våra kunder vad gäller affärsmässiga framgångar. Med KUKA:s marknadsledande automationsprodukter och tjänster, tillsammans med vår breda branscherfarenhet och kompetens av automationstillämpningar, kan vi skapa de ultimata lösningarna för varje individuell kunds behov. Genom partnerskapet finns även ett utbyte sinsemellan av nya möjliga projekt hos slutkunder.

I filmen ovan presenteras en monteringslina som vi har haft glädjen att leverera till Thule som ska montera deras Fixpoint; fot för infästning av takräcken mot bilens tak.

 

”Vi har även ett stort fokus på att erbjuda våra systempartners utbildning vid behov men även möjligheten att komma till oss för att kunna visa upp robotar för kunder till exempel. Vi träffar gärna kunder gemensamt, så att de känner tryggheten av att hela projektet hanteras av oss gemensamt, och att vi finns med under hela projektcykeln. Det är en styrka och något vi känner är jätteviktigt att vi kan visa för våra kunder förstås”, säger Lars.

 

Jesper Bundgaard

Axelent Engineerings VD Jesper Bundgaard ger sin bild av ett långtgående samarbete

”Axelent Engineering har sedan många år ett mycket väl fungerande samarbete med KUKA. KUKA har ett brett program när det gäller robotar och är en av våra viktigaste leverantörer. Under året som gått har vi också utvecklat samarbetet i ett par AGV-projekt (självstyrande truckar)”

 

Vill du se mer av den självstyrande trucken kan du se det här!