Ett långtgående samarbete mellan Axelent Engineering och Väderstad

Axelent Engineering har ett långtgående samarbete med Väderstad som tog sin början 2008, då den första anläggningen kom på plats. En andra anläggning kom på plats tio år senare 2018. Båda anläggningar är kransystem med tillhörande banor. Med ett samarbete som pågått ungefär i 15 år med tillhörande service av dessa anläggningar har en långtgående relation byggts upp mellan företagen.

Kundcase Väderstad

Väderstad är ett stort företag med omkring 1500 anställda i Sverige och över 2000 personer globalt. De producerar lantbruksmaskiner för jordbearbetning och för sådd som exporteras till hela världen.

Den ena anläggningen som Axelent Engineering gjort för Väderstad är ett kransystem som används för hantering av skurna rör samt ett andra kransystem för skurna plåtar. Dessa omfattande anläggningar är helautomatiserade och har viktiga, och centrala roller i den dagliga driften.

Därför är den årliga servicen som Axelent Engineering utför på dessa anläggningar särskilt viktig och något de värdesätter för dessa anläggningar, för att undvika att eventuella avbrott uppstår. Inför varje årlig service görs först en statusuppdatering av en tekniker som bedömer vilka behov som finns.

Kundcase Väderstad