Visualisering av våra produktionslinjer och maskiner med VR-teknik - Axelent Engineering

Visualisering av våra produktionslinjer och maskiner med VR-teknik

I en värld där tekniken ständigt utvecklas, har virtual reality (VR) framträtt som en nyckelspelare inom industriell design och produktion. Vi har implementerat VR för att visualisera och förbättra produktionslinjer.

VR visualisering av produktionslinje

– Med dagens teknik kan vi samarbeta om hur vi kan visualisera projekten, vilket också är en fördel som kunderna uppskattar. I dag kan vi till exempel ligga i framkant genom att visa kunden en ”digital tvilling” av deras produktionslinje med hjälp av VR-teknik och RobotStudio, ABB Robotics ledande planerings- och programmeringsprogram. Med VR-glasögon kan kunden få känslan av att gå runt i produktion och se hur den faktiskt kommer att se ut mer tredimensionellt. Det blir en extra dimension i projekten, att faktiskt kunna visa upp en produktionslinje på det här sättet, säger Karl Liljedahl, automationsansvarig på Axelent Engineering.

VR-Teknikens Roll i Maskinbyggnad

VR-teknik erbjuder en interaktiv 3D-miljö där användarna kan uppleva och manipulera virtuella modeller av produktionsutrustning. Denna teknik möjliggör en detaljerad översikt av en maskins design, funktionalitet och arbetsflöde, vilket är avgörande under utvecklingsfasen.

Visualisering före Konstruktion

Axelent Engineering utnyttjar VR för att skapa detaljerade virtuella prototyper av sina maskiner. Genom att visualisera hela produktionslinjer i en virtuell miljö både maskinkonstruktörer, automationsingenjörer och kunder få en realistisk uppfattning av hur den färdiga produkten kommer att fungera. Detta innebär att man kan granska och förstå varje aspekt av maskinen, från dess strukturella uppbyggnad till de finare detaljerna i dess funktionalitet.

Förebyggande av designproblem

En av de största fördelarna med VR-teknik i maskinbyggnaden är förmågan att identifiera och åtgärda problem i ett tidigt skede. Genom VR kan vi simulera maskinens drift och upptäcka eventuella designbrister eller funktionsproblem. Detta minskar risken för kostsamma och tidskrävande ändringar i senare skeden.

Kundengagemang och feedback

VR ger kunderna möjlighet att uppleva och interagera med en maskin innan den faktiskt byggs. Det betyder att kunden kan gå igenom hela produktionslinjen i en virtuell miljö, vilket ger en djupare förståelse och möjlighet till tidig feedback.
Detta samarbete i det tidiga skedet säkerställer att slutprodukten möter både tekniska specifikationer och kundens förväntningar.

Framtidens möjligheter

Användningen av VR inom maskinbyggnad är bara i början. För vår del öppnar denna teknik upp nya dörrar för innovation och förbättring. Framtida applikationer kan inkludera mer avancerade simuleringar av produktionsprocesser, integrering med augmented reality (AR) för ännu mer detaljerade visualiseringar och förbättrade användargränssnitt för enklare interaktion med virtuella modeller.