Samhällsengagemang för det lokala idrotts- och kulturlivet - Axelent Engineering

Samhällsengagemang för det lokala idrotts- och kulturlivet

Samhällsengagemang för det lokala idrotts- och kulturlivet

Vi på Axelent Engineering tycker det är viktigt att ha ett samhällsengagemang och en delaktighet i det lokala samhället som vi verkar i. Det återspeglas inte minst i den sponsring som vi gör inom idrott- och kulturverksamhet. Vi kommer fortsätta vara en del av det goda samhället och det fantastiska arbete som våra lokala talanger, föreningar och ideella verksamheter utför.