Axelent Engineering erbjuder prototypframtagning

Jimmy Lund

Vi på Axelent Engineering erbjuder framtagning av prototyper. Det kan vara prototyper för att testa och få en känsla för nya eller utvecklade produkter, men det kan också vara trasiga delar från en maskin där kunden saknar 3D-underlag. I dessa fall har vi kunniga konstruktörer hos oss som kan rita upp en ny modell.

 

– Prototyper är väldigt användbara för att kunna testa och förstå hur en produkt faktiskt kommer att bli som man har utvecklat. Allt från att få den testad i det material som produkten ska tillverkas i, till att se hur olika delar ska passa tillsammans och kunna fästas samman. Det finns många aspekter att ta i beaktning under en produkts framtagning, och där är prototyper en viktig grund. Så en stor del av vårt arbete rör förstudier av nya produktframtagningar hos flera olika kunder. I den här regionen är det många företag som ständigt tar fram nya produkter eller utvecklar befintliga. Stegvis samarbetar vi då med kunden för att få fram den bästa tänkbara lösningen för deras produkt. Modellen tas sedan fram och modifieras i vår tillverkning, berättar Jimmy Lund, tillverkningsansvarig på Axelent Engineering.

Prototyper

Snabba leveranstider genom en trygg och lokal partner

– Kunden har i de allra flesta fall en väldigt tydlig bild av vad det är man vill utveckla eller skapa, men man kanske inte vet på vilket sätt, tex. om den ska bockas på ett speciellt sätt eller hur olika delar ska fästas/monteras samman på bästa sätt, förklarar Jimmy.

 

Genom att anlita oss får du som kund en trygg, lokal partner. Till skillnad från att anlita någon utomlands för att ta fram prototyper, så är vi konkurrenskraftiga genom att kunna erbjuda betydligt bättre leveranstider. Det är också mycket mer kostsamt att transportera prototyperna hit från ett annat land. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det självklart också en stor fördel att ta fram prototyper här. Majoriteten av våra kunder befinner sig i vår geografiska närhet, och det gör att vi kan leverera snabbt och med en personlig kontakt.

 

– Det blir en trygghet för kunden som många gånger behöver få fram prototypen skyndsamt. Vi lär många gånger även känna deras verksamhet genom att vi kanske har levererat en maskin till dem genom oss tidigare, eller där vi på andra sätt redan har ett etablerat samarbete, säger han.

 

– Vi har en maskinpark med stor bredd som kan ta fram prototyper i många olika former, storlekar och material. Det gör att vi kan konstruera det mesta utifrån en framtagen 3D-modell.

 

Kontakta oss om du vill veta mer