En tillverkningsavdelning i ständig utveckling med blicken mot framtiden - Axelent Engineering

En tillverkningsavdelning i ständig utveckling med blicken mot framtiden

I denna intervju med Jimmy Lund, tillverkningsansvarig på Axelent Engineering, berättar han om vår tillverkningsavdelning. Han berättar om bredden och mångsidigheten i vår maskinpark, som står som ryggrad i vår tillverkningskapacitet. Jimmy delar med sig av insikter om avdelningens dagliga arbete, från hantering av komplexa kundprojekt till specialiseringen inom olika material och tekniker. Han lyfter även framtidsvisioner, från drömprojekt till idealiska kundrelationer och spännande nya tekniker så som 3D-printning, som de tror kommer att spela en avgörande roll i framtidens tillverkning. Ta del av hur deras team ständigt strävar efter att ligga i framkant inom tillverkningsindustrin.

Jimmy Lund tillverkningsansvarig Axelent Engineering

Om Roller och Kompetenser

  1. Kan du beskriva de olika rollerna inom tillverkningsavdelningen och vilka huvudsakliga kompetenser som krävs för varje roll?

Inom tillverkningsavdelningen finns flera viktiga roller. Jörgen Åsberg och Jimmy Lund är ansvariga för produktionen och övervakar det övergripande flödet. Avdelningen har totalt 8 CNC-operatörer, som hanterar maskiner och ibland även utför beredning samt skapar program för maskinernas körningar. Det finns även specialister inom svarvning och flerfunktionsmaskiner, som är självgående och har kompetens inom avancerad programmering. Många av dessa specialister är flexibla och kan täcka flera olika områden inom tillverkningen.

 

  1. Hur ser teamets sammansättning ut när det gäller erfarenhet och bakgrund? Finns det en blandning av veteraner och nykomlingar?

Teamet inom avdelningen karaktäriseras av en stor diversitet gällande erfarenhet och bakgrund, med en balanserad mix av långvarig personal och nykomlingar. Trots att merparten av teamet är unga, har de redan hunnit få en lång erfarenhet inom sitt arbetsområde, då de har varit aktiva i branschen under flera år. Detta har bidragit till en djup och trygg kunskapsbas inom teamet.

Maskinpark tillverkning Axelent Engineering

Om Maskinparken

  1. Vilka typer av maskiner utgör kärnan i er maskinpark, och vilka unika funktioner har de?

I vår maskinpark utgör 5-axliga maskiner kärnan, vilka är fullt simultana och tillåter en stor variation i tillverkningen, både avseende vad som kan produceras och i vilka material. En annan central maskin är multimaskinen, som erbjuder flexibilitet genom dess förmåga att hantera många olika produkter och funktioner. Vi har även tillgång till ett brett utbud av maskiner som möjliggör bearbetning av delar i flera olika maskiner, vilket bidrar till vår förmåga att snabbt svara på kunders behov, även vid akuta ärenden, tack vare korta leveranstider och effektiv produktion.

 

  1. Hur håller ni er maskinpark uppdaterad och konkurrenskraftig? Finns det någon särskild teknologi ni nyligen har integrerat?

För att hålla vår maskinpark uppdaterad och konkurrenskraftig genomför vi regelbunden service och har serviceavtal för alla våra maskiner. Vi har också aktivt utökat vår maskinpark genom att införskaffa ungefär en ny maskin årligen. Dessutom integrerar vi kontinuerligt ny teknologi och den senaste tekniken i vår befintliga maskinpark för att säkerställa att vi ligger i framkant inom vår bransch.

Tillverkning

Om Tillverkningskapaciteter

  1. Kan du ge exempel på de mest komplexa eller unika produkterna som ni har tillverkat?

Vi hanterar tillverkningen av komplexa delar dagligen, där vårt arbete omfattar allt från formverktyg till avancerade maskindetaljer. Dessa produkter kräver hög precision och expertis, och representerar den bredd och komplexitet som vi kan hantera inom vår produktion.

 

  1. I vilka material arbetar ni främst, och finns det några särskilda material ni specialiserat er på?

Vår verksamhet omfattar arbete med en mängd olika material, men störst fokus ligger på stål och aluminium, vilka utgör huvuddelen av de material vi hanterar och även lagerhåller.

 

Om Produkter och Tillverkningsprocesser

  1. Hur går ni tillväga från design till färdig produkt? Kan du beskriva några av de viktigaste stegen i er tillverkningsprocess?

Vår process från design till färdig produkt inleds oftast med att kunden tillhandahåller underlag, vanligtvis i form av Solid-filer, som vi använder för att programmera maskinerna inför tillverkningen. Det är vanligt att kunden redan har detta färdiga underlag, men i de fall det saknas, kan vi även erbjuda hjälp med att skapa dessa 3D-filer.

  1. Finns det några särskilda branscher eller marknadssegment ni riktar er till med er produktion?

Vår produktion är till stor del riktad mot kunder inom segmentet för rörbockning och tillverkning av bockverktyg, där vi levererar specialanpassade lösningar och komponenter.

Om framtidsutsikter och drömprojekt

  1. Har avdelningen några ”drömprojekt” eller ambitioner som ni hoppas kunna realisera i framtiden?

Våra drömprojekt fokuserar på att arbeta med kunder som inte har egen tillverkning och som kan dra nytta av våra tillverkningsmöjligheter. Detta inkluderar såväl befintliga kunder som önskar utöka samarbetet, som nya kunder inom segmentet för maskinbyggnad, vilka vi ser som drömkunder.

  1. Hur ser du på avdelningens framtida utveckling? Finns det några särskilda områden eller tekniker ni vill utforska?

Vi är mycket intresserade av 3D-printning, ett område som vi har följt under en längre tid och ser potentialen i att använda det som en del av vår produktionsprocess. Denna teknik är i snabb utveckling och kan bidra till ökad effektivitet och bredd i vår maskinpark. Vidare siktar vi på att införskaffa fler maskiner för att öka vår flexibilitet och effektivitet, vilket i sin tur kommer att möjliggöra snabbare leveranser och stärka vår konkurrenskraft.