”All-Time High” för installerade robotar under 2021 - Axelent Engineering

”All-Time High” för installerade robotar under 2021

All time high robotar

Rapport från IFR Rekord för installerade robotar

IFR (International Federation of Robotics) presenterar ett rekord vad gäller nya installerade industriella robotar för 2021 i världen. Totalt rör det sig om 517 385 robotar i fabriker världen över, vilket innebär en ökning på 31 % från året innan. Detta gör att ett nytt rekord har slagits med omkring 3,5 miljoner verksamma robotar.

Den absoluta majoriteten av nya robotar installerades i Asien (74 %) där Kina dominerar. I Europa har dock ökningen också varit stor med en ökning på 24 % där Tyskland toppar listan men även länder som Frankrike och Italien har sett en stor ökning av nyinstallerade robotar.

Även all time high för nya robotinstallationer i Sverige 2021

 

År 2021 ökade robotinstallationerna i Sverige med 36% till 1803 enheter. De flesta robotar installerades för hanterings & maskinbetjänings applikationer 1 126 enheter (+20% ); och svetsning 233 enheter; varav bågsvetsning 125 enheter (+55%).

Antalet industrirobotar i drift 2021 i Sverige beräknas till 15.683 enheter vilket är 8% högre än 2020. Den metallbearbetande industrin har mer än 5440 robotar i drift, därefter kommer fordonsindustrin, med mer än 4684 robotar. Underleverantörer till fordonsindustrin har 1600 robotar i drift. Dom största robotapplikationerna är Materialhantering / Maskinbetjäning 8455 Robotar (+11%), Svetsning 3890 Robotar (+2% ) varav bågsvetsning 1547 robotar (+6%)

Sverige hamnar på 6:e plats globalt när det gäller robottäthet i industrin 2021, och Sverige har Europas högsta robottäthet i den generella tillverkningsindustrin om man räknar bort fordonstillverkarna.

 

[källa: ifr.org, SWIRA – Swedish Industrial Robot Association]

 

Här kan du ta del av den fullständiga rapporten från IFR

Rapporten som rör robotinstallationer specifikt i Sverige kan du ta del av här