Service & Support - Axelent Engineering

Service & Support Vi hjälper dig

Som utvecklare och tillverkare av specialmaskiner med kringutrustning har Axelent Engineering djup och bred kompetens kring service och support av maskiner.

service

Utan att överdriva kan man säga att vi känner till våra maskiner från insidan och ut.

Vi hjälper dig att ta fram en plan för service och underhåll av er maskinpark. Vi har egen avdelning för skärande bearbetning som snabbt kan tillverka nödvändiga reservdelar. Du har även möjlighet att teckna vårt serviceavtal, där du får en garanterad inställningstid.

Tjänster vi erbjuder:

  • Akutservice på de flesta maskiner med garanterad inställelsetid
  • Felsökning och reparation inom mek Robot samt PLC
  • Planerat underhåll
  • Riskanalys med rådgivning för lämpliga åtgärder
  • Tillverkning av maskinbearbetade reservdelar
  • Tillverkning och montering av maskinskydd (X-Guard och X-Tray)

Service & Support Vill du ha support? Ring service 0371-58 37 70

Övriga kontaktpersoner hittar du här
verktyg service