Vi bygger broar mellan människor och maskiner

Trygghet är att få jobba med en partner som tar ansvar hela vägen. Därför bygger vi broar mellan människor och maskiner. På Axelent Engineering är automationslösningar och specialmaskiner kärnan i vår verksamhet.

 

Även om våra lösningar på många sätt ska automatisera uppgifter som människor skötte förut är kopplingen och anpassningen till människor ständigt närvarande. I vårt arbete måste vi därför alltid ha samspelet mellan människor och maskiner i beaktning för att skapa så säkra och effektiva arbetsplatser som möjligt. Därför kommer människans roll och plats även i den automatiserade industrin alltid vara centralt. Människors trygghet och säkerhet är alltid vår högsta prioritet.

 

Genom vårt sätt att arbeta är vi alltid med kunden på hela resan, från projektering och tillverkning till installation och uppföljning. Genom att vara närvarande under alla projektets delar bidrar det till en trygghet för kunden att veta att vi finns där. Trygghet tycker vi ska vara att få en partner som tar ansvar hela vägen.

Axelent Engineering Lär dig mer om hela vårt erbjudande

Läs mer