Service och underhåll för en effektiv och hållbar industri - Axelent Engineering

Service och underhåll för en effektiv och hållbar industri

Mattias Melkersson

Det är fullt upp hos Axelent Engineerings serviceavdelning som idag består av totalt fem personer (fyra mekaniker och en programmerare) som till största del är ute på olika uppdrag hos kunder under sina arbetsdagar. Mattias Melkersson som är serviceansvarig på Axelent Engineering ser att avdelningen framöver kommer ha behov av att växa, då efterfrågan på deras tjänster är stor.

De servar främst kunder i Smålandsregionen men det kan ibland även innefatta kunder längre bort än så, och i vissa unika fall till och med kunder i utlandet såsom i tex Tyskland eller Polen. Service kan utföras både på maskiner som Axelent Engineering själva har levererat liksom på helt andra maskiner. Serviceavdelningen har även reservdelshantering av olika slag, där en stor del av dem är delar till Axelent AB, men även till andra kunder.

– Många av våra kunder har vi en långtgående relation med och det gör att vi lär känna deras verksamhet och behov över tid. Det gör att kunden kan känna en trygghet kring det service- och underhållsarbete som vi utför, exempelvis genom att kunder tecknar serviceavtal med oss för kontinuitet och planerade underhållsinsatser, säger Mattias.

service verkstad

Framtiden för service och underhåll

Mattias tycker att industrin över lag kommer behöva se över och utveckla sitt service- och underhållsarbete framöver. Genom att exempelvis anlita en extern partner kan man många gånger effektivisera det arbetet så att service- och underhållsarbete anlitas enbart då det finns behov av det, vilket då också gör att man kan spara in på både resurser och kostnader, förklarar Mattias. Har man ett serviceavtal kan man även känna sig trygg med att detta sker på regelbunden basis och med kunskaper om kunden i bagaget.

 

Hållbara maskiner

Genom att göra underhåll på äldre maskiner säkerställs också en längre livslängd på maskinerna, och det kan även innebära att produktiviteten kan ökas, och att de kan drivas mer energi- och klimatsmart vilket ju också är något som allt fler har som krav idag. Alla ser över vilka energibesparingsmöjligheter de har pga. de höga energikostnaderna, och där vill vi också göra skillnad där vi har möjlighet till det.

 

Maskinflytt

Axelent Engineering erbjuder även maskinflytt vid exempelvis flytt till nya lokaler eller när det ska ske omstrukturering i en produktion. Vi har gjort ett flertal maskinflyttar för Axelents olika bolag, men kan även erbjuda detta till andra kunder som har behov av det, säger Mattias.

– Vid ett sådant maskinflyttsarbete så är vi med på hela resan från planering till utförande och även fram till att maskinen är återsatt i produktion. Vi vill att kunden ska känna sig trygg med att vi är med dem under hela projektets gång, samt att vi finns tillgängliga även efter ett färdigställt projekt.