­­Reshoring - därför spelar digitalisering och automatisering en avgörande roll - Axelent Engineering

­­Reshoring – därför spelar digitalisering och automatisering en avgörande roll

Den digitala och gröna omställningen i världen kommer att kräva helt nya, avancerade och smarta tillverkningsmetoder. Allt fler företag tittar på så kallad reshoring – dvs. att flytta hem produktionen.

Thule monteringslina

­­Reshoring – därför spelar digitalisering och automatisering en avgörande roll

Den digitala och gröna omställningen i världen kommer att kräva helt nya, avancerade och smarta tillverkningsmetoder. Detta är också en bidragande orsak till att alltmer produktion under senare år har flyttat hem till Sverige, enligt en artikel från Nyteknik.

 

Allt fler företag tittar på så kallad reshoring – dvs. att flytta hem produktionen. De senaste två åren har svårigheter i leverans med höga frakt- och drivmedelskostnader inte minst under pandemin förändrat företagens synsätt på att lägga sin produktion i andra produktionsländer. Men automatisering och digitalisering spelar också en avgörande roll i detta, enligt en artikel från nextconomy.se.

Automatisering och digitalisering

Automatisering och digitalisering har spelat en avgörande roll för reshoring genom att möjliggöra effektivare och mer kostnadseffektiva produktionsprocesser. Enligt en artikel från nextconomy.se har den ökade graden av automatisering och robotisering minskat behovet av att lägga produktion i låglöneländer.

Enligt en artikel av Malin Hallén, Portföljförvaltare Swedbank Robur har även robotar blivit billigare, säkrare och bättre vilket ökat antalet användningsområden. I stort sett kan alla manuella arbetsuppgifter automatiseras.

 

  • Ökad produktivitet

Automatisering av tillverkningsprocesser och datorstyrda maskiner har gjort att produktiviteten har ökat och behovet av manuell arbetskraft minskat. Detta har gjort det möjligt för företag att producera mer med färre arbetskraftskostnader, vilket är avgörande för att göra reshoring ekonomiskt fördelaktigt.

 

Effektiva produktionsprocesser

  • Genom att använda digitala tvillingar och andra digitala verktyg kan företag säkerställa att deras produktionsprocesser är effektiva och konkurrenskraftiga, vilket kan göra det mer attraktivt att flytta tillverkningen tillbaka hem.

 

  • Reglering av immateriella rättigheter

En annan anledning är respekt för immateriella rättigheter som kanske inte alltid är lika reglerat som i ursprungslandet. ”Detta problem påverkar företaget direkt och kan också avskräcka utvecklingen av dess produkter om de senare kan replikeras enligt artikeln ’Återställande, produktiv omlokalisering’.”

Automation för oss på Axelent Engineering handlar om en enda sak – att skapa lönsamma flöden. Både i form av hårdvara, genom mjukvaror och arbetssätt. Vårt lönsamhetsfokus tillsammans med över fyrtio års erfarenhet av att konstruera och tillverka specialmaskiner har gjort oss till ett ledande kunskapsföretag i Sverige.