Maskinflytt av X-line 3 på Axelent - Axelent Engineering

Maskinflytt av X-line 3 på Axelent

I oktober genomförde Axelent Engineering en maskinflytt för Axelent AB i Hillerstorp. Det var maskinlinjen X-Line 3 som skulle förflyttas till en annan yta i produktionen. I ett maskinflyttsarbete är Axelent Engineering med på hela resan från planering och utförande till att maskinen kommer åter i produktion. Denna maskinflytt tog totalt cirka en vecka att genomföra från påbörjat arbete till att den var åter satt i produktion.

– Vi ser det som oerhört viktigt att kunden känner sig trygg hela vägen och att vi även finns till hands även efter ett genomfört projekt, säger Mattias Melkersson, serviceansvarig på Axelent Engineering.

Sara Ekman är Techincal project manager på Axelent och har varit ansvarig för projektet från Axelent AB.

– Efter en bra planering tillsammans med våra underleverantörer gick genomförandet som på räls. Vi hade regelbundna avstämningar och tekniker från leverantörer samarbetade väldigt bra med våra egna tekniker för att reda ut eventuella frågetecken som uppkom under projektets gång. Tack vare gott samarbete och hög kompetens blev uppstarten enkel och som grädde på moset blev det klart innan den utsatta tidplanen.