Tillverkning maskinkomponenter och standardmaskin till HangOn - Axelent Engineering

Tillverkning av maskinkomponenter och standardmaskin till HangOn

Vi på Axelent Engineering är stolta över att ha HangOn som en av våra långtgående kunder. Lär känna det spännande företaget som producerar upphängningssystem och maskeringar för lackeringsindustrin, och om hur vi har fått vara med på deras utvecklingsresa redan från starten.

HangOn drivs idag av de tre bröderna Törefors som tagit över efter sin far Håkan Törefors. Det som till en början hette Törestorps tråd är idag ett stort globalt företag med 80–85 procent av produkter som går på export. I takt med den förändringsresan antogs det mer internationellt klingande företagsnamnet HangOn. De producerar främst olika typer av upphängningssystem och maskeringar för lackeringsindustrin som hjälper till att effektivisera och förbättra resultatet i lackeringsprocessen.

 

De första produkterna till lackeringsindustrin tillverkades i mitten av 1970-talet. 1989 tog en ny generation över företaget och utvecklingen har sedan skett i en rask takt. Axelent Engineering har på ett sätt haft en relation med HangOn i princip sedan starten. En del i det som idag är Axelent Engineering har sin grund i Nittorps Mekaniska. Några av företagets allra första maskiner kommer från just Nittorps mekaniska, och den maskin som är numrerad med nummer 1 finns otroligt nog fortfarande kvar och producerar krokar än idag. Flera av de tidigaste maskinerna är faktiskt fortfarande i bruk.

Tillverkning komponenter maskin

Stor utveckling av produktionen

– Det finns faktiskt saker dessa gamla maskiner kan göra som vi upplever att ingen ny maskin kan lösa på riktigt samma sätt. Så trots att de producerar i ett förhållandevis långsamt tempo och har vissa brister är de ändå kvar och producerande hos oss, säger Fredrik Häljestig, Teknisk chef på HangOn.

 

Det som idag är Axelent Engineering består av flertalet olika tidigare enskilda maskinbyggare och det gör att vissa relationer har pågått så länge som den här med HangOn. Idag levererar Axelent Engineering förutom maskiner även komponenter, reservdelar och även verktyg.

 

– Vi har de senaste åren varit i och är än idag i en stor förändringsresa och expansiv fas där stora förändringar skett i vår produktion. Det har inneburit att vi så gott som har haft kontinuerlig kontakt med Axelent Engineering kring olika behov i vår produktion. Det rör både utveckling av befintliga maskiner som kräver mycket underhåll, och mer akuta insatser av exempelvis reservdelar eller komponenter.

 

När HangOn har kontakt med vår tillverkningsavdelning har de egenkonstruerade CAD-ritningar som delarna produceras utifrån. HangOn producerar även en del själva, men har de mycket att göra kan det bli att de behöver anlita Axelent Engineering.

 

– Fördelarna med att anlita Axelent Engineering är god kvalitet, pålitliga leveranser och snabb service. Att vi har den geografiska närheten är också en trygghetsfaktor för oss. Det är en långtgående relation där vi har lärt känna varandra och förstår varandras behov. Det är en bra dialog med främst Jimmy men även Jörgen på tillverkningsavdelningen. Det är alltid en bra dialog med utrymme för flexibilitet.

Numalliance FTX16

Standardmaskin FTX16 maskin från Numalliance till Hangon

Axelent Engineering har nyligen även levererat en standardmaskin av typen FTX16 från Numalliance till HangOn. Det var ett utbyte av en äldre maskin som började bli både gammal och långsam. Den kunde bocka upp till maximalt 13 mm tråd. De behövde en som kunde bocka upp till 16 mm i stället och fick samtidigt en mer effektiv maskin, som kör lite mindre serier.

 

– Vi har upp emot åtta maskiner som vi köpt direkt från Numalliance tidigare, men med en agent i vår närhet för samma kostnad där vi har ett etablerat samarbete kändes självklart. Samtidigt får vi tryggheten att helheten hanteras av Axelent Engineering med smidigheten i att ha en kontakt i Sverige i stället för utomlands. I och med att vi har ett flertal maskiner av samma typ underlättar det även för vår personal när det gäller upplärning och underhåll av maskinen.