Kundcase Förarlös truck förser robotar och maskiner med material med perfekt timing

Axelent Engineering erbjuder i samarbete med KUKA en så kallad KMP 1500 (KUKA Mobile Plattform). Detta är ett förarlöst transportfordon som med fritt rörelsemönster förflyttar sig autonomt och flexibelt. I kombination med den senaste KUKA Sunrise-styrningen utgör den en modulärt, mångsidigt och framför allt mobilt tillverkningskoncept för framtidens industri. Den förarlösa trucken förser robotar och maskiner med material med perfekt timing och transporterar produkter självständigt genom alla steg i processen.

KMP 1500

Hur fungerar en KMP?

KMP’n styrs med hjälp av en dedikerad navigationsserver. Med hjälp av KMP’n läses lokalen in och en navigationskarta skapas. Detta innebär att den kan röra sig helt fritt utan konventionella styr- eller navigationselement vilket innebär att det inte behövs slingor i golvet eller accesspunkter i lokalen.

Självgående truck KUKA KMP 1500

KUKA KMP 1500 är vårt svar på tillverkningsindustrins ökade krav på kortare reaktionstider och större flexibilitet i tillverkningskonceptet. I framtidens fabriker hör på förhand definierade vägar och stelbenta processer till historien. Därför utvecklar KUKA intelligenta, autonoma fordon som förser robotar och maskiner med material med perfekt timing. KMP 1500 ger en tidigare otänkbar flexibilitet i produktionen.

Fördelar Vilka är fördelarna med att införa en KMP?

Fördelarna med att införa denna automationslösning är många. Vi har listat de viktigaste som kan ge en bra överblick över funktionalitet, noggrannhet och precision.
 • Simuleringsmjukvara

  Simuleringsmjukvara för offline-programmering (KUKA.Sim, KUKA Sunrise) vilket möjliggör att funktionen säkerställs redan i utvecklingsskedet.

 • KUKA omniMove

  Tack vara drivsystemet ”KUKA omniMove” kan KMP 1500 från stillastående läge förflytta sig i alla riktningar. Detta innebär att den är perfekt lämpad för navigering i trånga utrymmen.

 • Positioneringsnoggrannhet

  Positioneringsnoggrannhet på +/- 5 mm

 • Nyttolast och lyftkapacitet

  Nyttolast och lyftkapacitet på 1500 kg

 • Fleet Manager

  Standardiserad plattform ”Fleet Manager” för integration av flera KMP’er i samma system.

 • Uppfyller relevanta säkerhetsdirektiv

  Uppfyller relevanta säkerhetsdirektiv vilket gör att den kan navigera och interagera både med människor och automationsutrustningar på ett säkert sätt.

 • Flexibelt system

  Flexibelt system som ger möjligheter för process och flödesförändringar/expanderingar i fabriken.

På vilka sätt optimeras processflöden

 • Processflöden kan optimeras utan hänsyn till truckzoner och truckgångar internt i fabriken
 • Möjlighet till snabba omställningar i produktion vid produktbyten.
 • Hantering av material in och ur automationsceller säkerställer kontinuerlig produktion utan avbrott pga. materialförsörjning.
 • Ger möjlighet till platsbesparande automationsceller pga. minskat behov av materialbuffertar.

Hur fungerar implementeringen av en självgående truck?

Implementering sker i fem steg från layout på ytan där trucken ska implementeras till produktionsstart

 1. Kund förser oss med sin fabrikslayout
 2. Simuleringar utförs för att säkerställa processen, dvs. verifiering av sekvenstider och utrymme för navigering.
 3. Offline-pogrammering av körrutter och uppdrag.
 4. Installation av KMP hos kund samt inläsning av navigationskarta.
 5. Produktionsstart