Full fart framåt i projektet BraSatt

BraSatt

Nu har ett år passerat med projektet BraSatt som är Södra Skogsägarnas satsning på morgondagens föryngringsteknik med fokus på att öka plantöverlevnad med hjälp av nyutvecklad teknik.

Axelent Engineering är en av flera samarbetspartner i projektet där var och en av deltagarna ansvarar för olika delar i den totala processen, ett tätt samarbete mellan deltagarna där fasta ramar och en tydlig gemensam målbild finns har gjort att projektet nu börjar ta form.

 

Vi på Axelent Engineering ansvarar för att utveckla och automatisera planthanteringen från plantskolan ut till planteringspunkten på ett så effektivt och kvalitetssäkrat sätt som möjligt.

 

En viktig ledstjärna  i utvecklingsarbetet är miljö- och energiaspekter för den långsiktiga hållbarheten i planteringsprocessen

 

Virtuella simuleringar och prototypframtagningar av delprocesser där dessa delas i projektgruppen för ytterligare input och diskussioner har varit ett framgångsrikt sätt att öka den gemensamma kunskapsbanken.

Vi på Axelent Engineering är oerhört stolta att vara en del av Södras projekt BraSatt och vi tackar för förtroendet!

Läs mer om projektet här