Kategori: Kunskap och artiklar

IOT Internet of Things

Vad är egentligen Internet of Things?

Internet of Things (IoT) är en teknologi som möjliggör att fysiska objekt kan anslutas till internet och kommunicera med varandra utan mänsklig interaktion. Det innebär att allt från hushållsapparater till bilar och produktionsutrustning kan anslutas till nätverket och skicka data i realtid.

Invigning Axelent Engineering

Invigning av Axelent Engineering

Den 2 juni har det varit invigning av Axelent Engineerings nya lokaler på Baldersvägen i Gislaved. Inbjudna gäster och partners deltog tillsammans med alla anställda på Axelent Engineering.

BraSatt

Full fart framåt i projektet BraSatt

Axelent Engineering är en av flera samarbetspartner i projektet där var och en av deltagarna ansvarar för olika delar i den totala processen, ett tätt samarbete mellan deltagarna där fasta ramar och en tydlig gemensam målbild finns har gjort att projektet nu börjar ta form.

Superföretag 2022

Vi är ett superföretag 2021

Ett antal högt ställda kriterier måste uppfyllas för att bli ett Superföretag. Det handlar om att öka både omsättning och vinst samtidigt som företaget måste visa på stabilitet och långsiktighet i affären. Kriterierna måste uppfyllas minst fyra år i rad för att komma med på listan.