Automation och människor tillsammans - Axelent Engineering

Automation och människor tillsammans

Att automation ska ta över våra arbeten har nog många känt som en både skrämmande och svindlande tanke, men handlar automation bara om att ta över människors arbetsuppgifter? Skiftande fokus börjar i stället titta mer på hur människors oersättliga egenskaper i stället hjälper automationsutvecklingen till nya nivåer, där både robotar och människor behövs tillsammans.

Automation människa

Det huvudsakliga syftet med automation handlar om effektivisering, att kunna plocka bort monotona och enformiga arbetsuppgifter från människor så att de kan lägga tid och fokus på andra mer avancerade uppgifter. I många fall handlar automationslösningar om att identifiera processer och uppgifter där automation kan komplettera mänskliga förmågor snarare än att helt ersätta dem. Därför behöver det inte finnas en rädsla för att människor kommer förlora sina arbeten utan snarare förändras deras yrkesroller i takt med den tekniska utvecklingen.

Det huvudsakliga syftet med automation handlar om effektivisering, att kunna plocka bort monotona och enformiga arbetsuppgifter från människor så att de kan lägga tid och fokus på andra mer avancerade uppgifter. I många fall handlar automationslösningar om att identifiera processer och uppgifter där automation kan komplettera mänskliga förmågor snarare än att helt ersätta dem. Därför behöver det inte finnas en rädsla för att människor kommer förlora sina arbeten utan snarare förändras deras yrkesroller i takt med den tekniska utvecklingen.

 

Genom fokus på samarbetet mellan människor och maskiner kan man i många fall uppnå ännu bättre resultat. Eftersom människor kan hantera komplexa beslutsprocesser, vara kreativa och känna empati har dem egenskaper den automatiserade maskinen eller roboten inte kan ersätta. I stället kan den hjälpa till att ta bort fysiskt krävande, tråkiga eller repetitiva uppgifter så att fokus just kan läggas på kreativitet och komplexa arbetsuppgifter.

 

Vi håller oss ständigt uppdaterade när det gäller ny teknik och anpassar oss efter den snabba utvecklingen. Genom att ständigt vidareutveckla oss på olika sätt lär vi oss hur vi bäst anpassar oss till det föränderliga automationslandskapet. Det kan röra allt från säkerhet till teknisk funktionalitet eller verktyg som också kan förenkla och effektivisera vårt arbete.

 

I en automatiserad industri behöver och kommer människor alltid vara delaktiga på olika sätt. Några exempel på detta är genom övervakning, säkerhet, service, underhåll och vidareutveckling. Där är vi på Axelent Engineering men även alla andra bolag inom Axelentgruppen del av just det. Det gör oss till en stark och viktig medaktör i framtidens automatiserade industri.