Arbetet med våra nya lokaler är i full gång - Axelent Engineering

Arbetet med våra nya lokaler är i full gång

Nya byggnaden Axelent Engineering

Arbetet med att förbereda grannfastigheten för vår verksamhet pågår för fullt. Den nya monteringshallen på drygt 1200 m2 ger oss möjlighet att expandera och utveckla vår verksamhet ytterligare.

För närvarande pågår de sista anpassningarna av fastigheten för att säkerställa att den uppfyller alla våra behov och krav. Dessa förberedelser är avgörande för att skapa en optimal arbetsmiljö för vår personal och effektivisera våra operationsflöden.

När dessa anpassningar är slutförda ser vi fram emot att börja använda lokalen som vår nya monteringshall. Detta steg kommer inte bara att öka vår produktionskapacitet utan även förbättra arbetsförhållandena för våra anställda genom att erbjuda mer utrymme och bättre anpassade faciliteter.

Vi ser en spännande tid framför oss så här i början på året och de möjligheter som denna expansion ger oss.

 

”Vår verksamhet har vuxit snabbt och när vi fick möjlighet att även hyra grannfastigheten och addera ytterligare monteringsyta så tvekade vi inte. Totalt så har vi nu drygt 4500 m2 till vårt förfogande”, säger Jesper Bundgaard, VD på Axelent Engineering.