ABB Robotics och Axelent Engineering tillsammans för bästa möjliga automationslösningar

ABB Robotics är en av Axelent Engineerings långtgående partners och leverantörer när det gäller industrirobotar. Vi har träffat Nicklas Hallan, partner manager och Peter Wik, försäljningschef, från ABB Robotics tillsammans med Jesper Bundgaard och Karl Liljedahl från Axelent Engineering för att se tillbaka på vad vi har gjort tillsammans men också titta framåt på vilka trender, visioner och utmaningar vi ser i framtiden.

ABB Engineering

ABB är en global ledare inom elektrifiering och automatisering och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman teknisk kunskap och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas och drivs. ABB:s ~105 000 anställda, som bygger på mer än 130 års erfarenhet, är engagerade i att driva innovationer som påskyndar den industriella omvandlingen. Axelent Engineering arbetar främst med ABB Robotics, som sedan mitten av 70-talet har levererat robotar till industrin inom alla områden och segment.

 

ABB Robotics har ett nära och aktivt samarbete med systemintegratörer som integrerar robotarna i en tillämpning, där Axelent Engineering är en av dessa.

 

Nicklas Hallan är ansvarig för den svenska och norska marknaden på ABB Robotics när det gäller systemintegratörer och samarbetet med dem. Peter Wik är lokalt ansvarig för kontakterna med våra integratörer och slutkunder.

 

– För mig är det viktigt att se till att vi ger våra systemintegratörer det stöd de behöver så att de kan erbjuda sina kunder de absolut bästa automationslösningarna. Det är systemintegratörerna som ger våra produkter ett mervärde, det vill säga bygger ett färdigt system anpassat till kundens tillämpning, säger Nicklas.

 

ABB Engineering

– För ABB Robotics är systemintegratörer viktiga för att kunna ta våra robotar och integrera dem i lösningar där integratören är specialist inom en viss applikation eller ett visst segment. ”Det är av största vikt för oss att det arbete som utförs är av högsta kvalitet och med rätta kompetens”, säger Peter Wik.

 

Axelent Engineering och ABB Robotics kan se tillbaka på många leveransprojekt som de har samarbetat kring, tex. hos kunder som Thule och Husqvarna. I dessa projekt har vi levererat automation som har tagit kunderna till en mer produktiv tillverkning.

 

Karl och Jesper från Axelent Engineering är överens om ett väl fungerande samarbete, där båda sidor lär sig mycket av och om varandra under de olika projekten och hur samarbetet löper så effektivt och smidigt som möjligt. I de allra flesta fall gör ABB Robotics ett inledande grundarbete för att identifiera vilken systemintegratör som är bäst lämpad för projektet samt vilka behov och krav som finns innan man lämnar över till en systemintegratör och partner.

 

En av de stora fördelarna med detta samarbete är en lokal närvaro, men också en större kompetensbredd och ett stort nätverk. ABB Robotics är representerat över hela världen och detta ger en stor erfarenhet och expertis som alla ABB Robotics systemintegratörer kan dra nytta av. Många slutkunder ser ett värde i att arbeta med en lokal integratör på grund av den lokala och regionala närheten.

 

– Med dagens teknik kan vi också samarbeta om hur vi kan visualisera projekten, vilket också är en fördel som kunderna uppskattar. I dag kan vi till exempel ligga i framkant genom att visa kunden en ”digital tvilling” av deras produktionslinje med hjälp av VR-teknik och Robot Studio, ABB Robotics ledande planerings- och programmeringsprogram. Med VR-glasögon kan kunden få känslan av att gå runt i produktionen och se hur den faktiskt kommer att se ut mer tredimensionellt. Det blir en extra dimension i projekten, att faktiskt kunna visa upp en produktionslinje på det här sättet, säger Karl Liljedahl, automationsansvarig på Axelent Engineering.

Visioner och utmaningar i framtidens industri

Framför allt inser både ABB Robotics och Axelent Engineering att det finns ett behov av att bygga upp motståndskraft eftersom störningar och osäkerhet tvingar företagen att tänka annorlunda kring hur de arbetar. Robotar hjälper i allt högre grad företag att bygga motståndskraft genom att tillhandahålla skalbara och flexibla lösningar som klarar av att hantera ett allt större antal uppgifter.

Flexibilitet är en viktig trend som gör det möjligt för företag att snabbt anpassa processerna till konsumenternas förändrade krav – genom att skala upp och ner produktionen efter behov. Från stora volymer av standardprodukter till lägre volymer med mer skräddarsydda produkter, till exempel. Samtidigt som robotar blir mer flexibla blir de också lättare att använda, vilket ökar antalet användningsområden för robotik. Nya branscher växer fram, till exempel logistik, hälsovård och tillverkning av elfordon, och vi ser också exempel på alltmer samarbetsinriktade robotar.

Med en global arbetskrafts- och kompetensbrist kommer automatiseringsbehoven att öka kraftigt i framtiden. En åldrande befolkning i kombination med en ovilja att ta på sig tråkiga, smutsiga och farliga jobb innebär att fler företag vänder sig till automatisering som ett sätt att överbrygga bristen på arbetskraft. Därför måste större ansträngningar göras för att utrusta dagens och morgondagens arbetstagare med de färdigheter som behövs för att klara sig i en ny era av automatisering. Allt från ett nära samarbete med gymnasieutbildning och annan lokal teknisk utbildning till att motivera med investeringar i stipendier som exempel. Detta nära samarbete kommer att vara avgörande för att attrahera och utbilda framtidens arbetskraft till industrin.